Segells

Fabricació pròpia.
Segells automàtics o de fusta, Segells per roba,
Numerador o datadors.